Preparation​

När ni preparerar för incisiver:

  • 1,5 - 2,0mm reduktion incisalt
  • 1,0 mm skuldra
  • 1,5 mm facialt
  • 1,5 mm lingualt
  • undvik skarpa inre vinklar

Preparera 1mm chamfer, bewell eller skuldra (90º vinkel och mjuk övergång mot axiala väggen) runt om med en diamant, använd Brasseler 6848-016 och 847KR-016.

Skuldran fås jämn och slät om man använder en Brasseler 10839-016 diamant som bara skär med toppen.

Lingualt tar man av 1,5 mm med korta, tjocka diamantspetsar, använd Brasseler 6368-023. Följ tandens kontur.

Incisalt bör man ta av 2mm och runda av toppen.

När ni preparerar för molarer:

  • 2.0mm reduktion ocklusalt
  • 1.0-1.5mm skuldra eller chamfer
  • 1.5mm runt om på alla ytor

​Tanden prepareras med mjuk skuldra, chamfer eller bewell runt om,

90º vinkel och mjuk övergång mot axiala väggen. Använd diamant, Brasseler 6847k-018.

Preparera de axiala väggarna konvergerande mot längsaxeln med 10-15º med en konisk cylindrisk diamant, Brasseler 847KR-016.

Skuldran fås jämn och slät om man använder en Brasseler 10839-016 diamant som bara skär med toppen.

Kontrollera att det inte är underskär någonstans. Ocklusalytan reduceras 2mm med bibehållen kusplutning med en Brasseller 6847K-018 diamant. 

Alla övergångar rundas av så att prparationen blir jämn och slät med en Brasseler 847KR-016.​​

Copyright © 2017 . Cosmodent AB . All Rights Reserved​