Digital Smile Design​

Är en ny metod för att dynamiskt och statiskt dokumentera all information som behövs för en modern och komplett Estetisk diagnos.

Det är en förenklad metod för att se problem och visualisera lösningar, även innan avtryck tas.

När vi har gjort klart den digitala Smile Designen kan man på några minuter visualisera och diagnostisera de estetiska problemen samt planera lösningar för att lösa estetiskt fallet

Fördelaktigen används Digital Smile Design i kommunikationen mellan alla medlemmar i teamet. Kommunikationen blir då mycket förenklad, även om alla långt ifrån varandra. Förhandsgranskning av det slutliga resultatet innan behandlingen påbörjas och kan diskuteras tillsammans med patienten närvarande har flera fördelar:

  • Patienten deltar aktivt i planeringen av hans / hennes fall
  • Patienten uppskattar de ansträngningar som tillägnas hans / hennes planering av tandläkaren och de andra medlemmarna i teamet.
  • Patienten kan på detta sätt engagera sig i en behandling med en bättre uppfattning om vad han / hon kommer att gå igenom.​
 
 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Copyright © 2023 . Cosmodent AB . All Rights Reserved​