​Det digitala labbet

Nu när alla digitaliserat sina praktiker kan detta med fördel användas även i kommunikationsyfte med oss. Med hjälp av digitala kameror och digital röntgenapparater kan ni rådfråga oss om behandlingsterapier, preparationer sända information om färgval etc. 

Antingen via Dentshare, 3Shape communicate, e-post, C-takt link eller minneskort kan data överföras direkt till lab. Färgtagning och instruktioner behöver inte längre skrivas på arbetsordern utan skickas ner digitalt. 

Har ni fler idéer över hur vi kan försöka förbättra er tillvaro i praktiken - sänd gärna över dem till oss.

Vi är ett TRIOS READY certifierat lab och är framtidsklara för den dagen ni skaffar en digital avtrycks scanner.

Till vår 3Shape Modelbuilder kan vi importera alla öppna scanfiler från t.ex Trios, iTero, Lava, D4D och Sirona.

Men innan ni köper en var säker på att det är ett öppet system som tillåter er att skicka era scanfiler dit ni vill och inte dit tillverkaren vill, vilket ofta kan vara en fälla vid reducerade priser på scannrarna.​​​

Copyright © 2017 . Cosmodent AB . All Rights Reserved​