​Momentguide

Astra Tech​

Multi Unit 20°​

15 Ncm​

Multi Unit 45°​

15 Ncm​

OsseoSpeed 3.0

15 Ncm​

OsseoSpeed 3.5/4.0

20 Ncm

OsseoSpeed 4.5/5.0

35 Ncm

Biomet 3i™​

Certain® 3.4

20 Ncm

Certain® 4.1

20 Ncm

Certain® 5.0

20 Ncm

Certain® 6.0

20 Ncm

OsseoSpeed 4.5/5.0

20 Ncm

OSSEOTITE® 3.4

35 Ncm

OSSEOTITE® 4.1

35 Ncm

OSSEOTITE® 5.0

35 Ncm

OSSEOTITE® 6.0

35 Ncm

Friadent DENTSPLY®​

XiVE® 3.4

25 Ncm

XiVE® 3.8

25 Ncm

XiVE® 4.5

25 Ncm

XiVE® 5.5

25 Ncm

Ankylos

15 Ncm

Nobel Biocare®

Brånemark® 3.5

25 Ncm

Brånemark® 4.1

35 Ncm

Brånemark® 5.1

45-50 Ncm

MUA NP-RP

15 Ncm

MUA WP

35 Ncm

Replace Select® 3.5

35 Ncm

Replace Select® 4.3

35-45 Ncm

Replace Select® 5.0

35-45 Ncm

Replace Select® 6.0

35-45 Ncm

Straumann®

Bone Level® NC

20 Ncm

Bone Level® RC

20 Ncm

synOcta® 3.5

35 Ncm

synOcta® 4.8

35 Ncm

synOcta® 6.5

35 Ncm

 
 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Copyright © 2023 . Cosmodent AB . All Rights Reserved​