Betalningsvillkor​

Arbeten som skickas till Cosmodent AB faktureras en gång per månad med samlingsfaktura och 30 dagars kredit, om inget annat avtalas.

Fakturan ska betalas senast på förfallodagen. Om betalning inte inkommer till Cosmodent AB på förfallodagen gäller följande:

  • Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen (för närvarande gällande referensränta +8 %).
  • För skriftlig betalningspåminnelse debiteras avgift enligt lag (2013:56) om ersättning för inkassokostnader m.m. Avgift tas ut enligt förordning (2013:56) om ersättning för inkassokostnader m.m. med högst tillåtna belopp.
  • För inkassokrav debiteras inkassoavgift enligt lag (2013:56) om ersättning för inkassokostnader m.m. Avgift tas ut enligt förordning (2013:56) om ersättning för inkassokostnader m.m. med högst tillåtna belopp.
  • Om betalning inte inkommer till Cosmodent AB inom den tid som anges i inkassokravet, fattas beslut om åtgärder. Hantering sker enligt inkassoverksamhet och rättsliga åtgärder.
  • Vid utebliven betalning upphör samtliga garantier på samtliga arbeten utförda av Cosmodent AB för berörd kund med omedelbar verkan.
 
 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Copyright © 2023 . Cosmodent AB . All Rights Reserved​