Företaget

Cosmodent har tillgodosett sina kunder sedan 1998. Med framförallt helkeramiska konstruktioner, tillverkar vi kron och bro protetik av högsta kvalité. Specialitén är kosmetisk tandvård där vi är välutbildade och har rutiner och förutsägbara system inom området. Cosmodents mål är att kunna producera högkvalitiva produkter med hjälp utav noga utvalda produkter, utrustning och den främsta tekniken.

Med detta i åtanke, kan vi skapa en produkt av hög kvalité, med hög estetik, passform och funktionalitet. Detta är viktigt då ni inte ska behöva använda er arbetstid till en massa onödiga justeringar vid stolen, utan istället kunna cementera direkt.

Med patienten i första åtanke skall ni alltid kunna känna er nöjda med vårt arbete...

Cosmodent är givetvis kvalitetssäkrat enligt ISO 9000 och följer socialstyrelsens krav angående medicintekniska produkter.

Cosmodent AB  -  Box 40023  -  21410 Malmö, Sverige  -  Tel: +46-40-46 99 90