Cosmodents iphone App

Cosmodent har utvecklat en iPhone-app för alla som är nyfikna på att veta mer

om Cosmodents produkter i allmänhet och Cosmodent metoden i synnerhet – och inte minst hur förutsebart den fungerar i praktiken. Förutom teknisk och praktisk information, bilder, filmer och möjligheten att ringa och e-posta oss direkt innehåller appen även ett bildgalleri med patienter behandlade enligt Cosmodent metoden, som innebär att vi skapar en målbild för dig som tandläkare och din patient redan innan ni påbörjar behandlingen.

Cosmodent metoden skiljer sig radikalt från traditionell tandvård. Istället för att göra en preparation och avtryck, och sedan hoppas laboratoriet sänder tillbaka något snyggt, planeras en målbild på förhand. På studiemodeller och bilder tagna innan behandlingen skapar vi en diagnostisk uppvaxning och en datormanipulerad målbild efter dina och patientens önskemål. Först när patienten är nöjd prepareras tänderna och ett provisorium görs efter en mall på uppvaxningen.

Då får du och patienten se hur det tänkta slutresultatet blir redan på förhand.​

Den nya appen har skapats av medarbetarna på Cosmodent med initialt fokus på våra produkter och de leenden som vi har skapat. Fullt utbyggd kommer den bjuda på ytterligare sätt att förbättra kommunikationen i estetiska fall. Produktnyheter kommer att presenteras på appen.

Ladda ner appen kostnadsfritt genom att klicka på länken till Appstore nedan.

Cosmodent appen på appstore​

Cosmodent AB  -  Box 40023  -  21410 Malmö, Sverige  -  Tel: +46-40-46 99 90