​Polyacetal​

​I nästan 20 år har acetalresin använts inom tandvården för att utveckla ett brett utbud av protetiska lösningar: partiella proteser, provisoriska broar, supportrar för provisoriska broar, distanser mm.

Polyacetal är en termoplastisk teknopolymer med en monomer-fri kristallin struktur som vi tillverkar med CAD7CAM teknik. Dess egenskaper är: hög motståndskraft mot nötning, utmärkt draghållfasthet och hållfasthet, hög elastisk minne, låg termisk ledningsförmåga och styvhet. Vidare är den varken allergiframkallande, eller giftig. Dessa funktioner, tillsammans med anmärkningsvärd estetisk prestanda gör Polyacetal till ett bra substitut för akryler och metaller i många protetiska användningsområden.

Det är viktigt att understryka att egenskaperna hos Polyacetal kan garanteras endast om sådant material bearbetas med särskild utrustning, som kan garantera en konstant kontroll av smält temperaturen för materialet.​

Indikationer

  • Långtidsprovisoriska broar.
  • Semipermanta broar
  • Temporära broa med långa spann och friändshängande
  • Permanenta broar när allergier föreligger mot övriga material

Kontraindikationer

  • Inga specifika kontraindikationer
  • Finns inte i alla färger​

Cosmodent AB  -  Box 40023  -  21410 Malmö, Sverige  -  Tel: +46-40-46 99 90