Digitala provisorier​

Beställ ett estetisk provisorie, format som den slutliga kronan eller bron.

Tack vare CAD/CAM tekniken kan vi nu erbjuda estetiska provisorier som kan baseras antingen på uppvaxningen eller patientens tidigare tänder. Genom att scanna uppvaxningen kan vi kopiera morfologin och skapa ett tunt skal i någon av våra plaster som vi fräser utan att framställa en gips modell. Tack vare att vi kan fräsa med 5 axlar så kan man hålla en jämn tjocklek på skalet på 0,5mm. Då provisoriet blir så pass tunt blir det mindre justering för dig att anpassa mot dina reparationer. Efter den slutgiltiga preparationen rebarseras provisoriet mot preparationen med ditt vanliga provisorie material. I och med att skalet kommer ha bättre egenskaper och glans, än ett direktframställt provisorie, kommer det hålla sig fint längre.​

Cosmodent AB  -  Box 40023  -  21410 Malmö, Sverige  -  Tel: +46-40-46 99 90