​Wraparound

Wrap around är en något billigare lösning än frästa implantat broar med porslin. Ett fräst titan alternativt CoCr skellet täcks med akryl. Till dessa konstruktioner använder vi proteständer som är anpassade för de krafter som finns på ett implantat och även inte slits lika fort som traditionella tänder. Det man bör ha i åtanke när man väljer denna konstruktionen är att akryl är ett organiskt material och har större förmåga att binda plaque. Patienten bör göras medveten om detta och få tydliga hygien instruktioner för att undvika problem i framtiden. 

Estetiken på dessa konstruktioner blir väldigt hög och naturlig. Funktionen måste dock underhållas pga akrylens nötning. Livslängden på dessa är tyvärr inte lika lång som på implantat med porslin eller BruxZir TiHybrid då proteständerna slits eller går sönder efter några år.

From all of us to all of you a very merry christmas

More lyrics here >>

Cosmodent AB  -  Box 40023  -  21410 Malmö, Sverige  -  Tel: +46-40-46 99 90