Kommunikation

Överföring av exakta uppgifter från tandläkare till tekniker är viktig för att skapa restaurationer felfritt. Det kräver exakta modeller av den preparerade tanden tydlig information om vilka nyanser, färger och former

på tänderna som ska återges.

Cosmodents team ska inte bara vara en stor resurs för den fysiska produkten, men också vara en källa till användbar korrespondens under hela processen. Vi kommer inte att tillåta att dina slutresultat är undermåliga eller tar lång tid på grund av otillräcklig kommunikation utan återkommer med feedback snarast.

Det leder till att du kan koncentrera dig på att leverera fina estetiska och funktionella ersättningar till dina patienter med tillförsikt.​

Cosmodent AB  -  Box 40023  -  21410 Malmö, Sverige  -  Tel: +46-40-46 99 90