FAQ på Cosmodent AB

Q Var kan jag hitta en TDL i mitt område som jobbar med Cosmodent?
S Hos oss får ni hjälp med att hitta kvalificerade Tandläkare nära ert hem, det enda ni
behöver göra är att ringa oss på 040-46 99 90 eller maila oss

Q Vad är SACD?
S SACD är en organisation som drivs av både Tandläkare och Tandtekniker som
brinner för sitt yrke och främjar vidareutveckling inom odontologin.
För mer information gå in på www.sacd.se.

Q Med hur många Newton kan man skruva på ett implantatjobb med titansäte?
S Titta underBruxZir Ti Hybrid implantat så hittar ni momenten för de olika systemen;

Q Med hur många Newton kan man skruva ett Balance Base abutment och en
Wax-up coping på Dentsply/Friadent AnkylosⓇ Implantat?

S Dentsply rekommenderar en kraft på 25 Ncm på Balance Base abutment och 10 Ncm på deras
wax-up coping.

Q Med hur många Newton kan man skruva på ett implantatjobb med zirconiasäte?
S Vi på Cosmodent rekommenderar att använda en kraft på 25 Ncm på alla våra frästa jobb
med zirconiasäten.

Q Med vilket cement fäster man Cosmodents Zeno-zirconia kronor?
S Vi på Cosmodent rekommenderar att ni använder er av Ivoclar Vivadents, Cementation
Navigation System (CNS) som finns på www.ivoclare.com eller ladda ner den till er adroid
telefon från Cosmodents app, som finns gratis på App Store.

Q Med vilket cement fäster man BruxZirⓇ kronor?
S Vi på Cosmodent rekommenderar att ni använder er av samma tillvägagångssätt som för Zenozirconia
kronor. Viktigast är att rengöring sker med Ivoclean efter provning.

Q Med vilket cement fäster man fältspatsfasader?
S Vi på Cosmodent rekommenderar att ni använder er av Ivoclar Vivadents, Cementation
Navigation System (CNS).

Q Vilken preparations typ bör används för Helkeramiska konstruktioner?
S Vi på Cosmodent rekommenderar för bästa resultat en preparation med en djup chamfer.
Dessutom ska ni för en singel konstruktion Anteriort;
Avlägsna skarpa kanter och underskär.
Preparera av tanden åtminstone 1.2 - 1.5 mm.
Förse tillräckligt utrymme för den tilltänkta konstruktionen.
För en singel konstruktion Posteriort;
Undvika skarpa vinklar på ocklusalytan.
Undvika utforma djupa fossor/kaviteter.
Förse tillräckligt med utrymme ocklusalt.
Preparera så att den totala ocklusala konvergensen är 3-5 grader.
För en bro konstruktion Anteriort;
Avlägsna skarpa kanter och underskär.
Utforma koniska preparationer.
Förse tillräckligt utrymme för den tilltänkta konstruktionen och fog mellan leden.
Preparera av tanden åtminstone 1.2 - 1.5 mm.
För en bro konstruktion Posteriort;
Avlägsna skarpa kanter och underskär.
Utforma koniska preparationer så att den totala ocklusala konvergensen är 3-5 grader.
Preparera av tanden åtminstone 1.2 - 1.5 mm.
För mer ingående beskrivning av preparation gå in på www.cosmodent.se under Prep Guide.

Q Vilket indexmaterial skall man använda vid bettregistrering?
S Vi på Cosmodent rekommenderar DMG America, LuxaBiteⓇ som är en hård siliconakryl som
ge en stabil bettregistrering.

Q Vilket avtrycksmaterial skall man använda?
S Vi på Cosmodent rekommenderar 3M ESPE, ImpregumTM PentaTM Polyeter avtrycksmaterial.
Dessutom vill vi gärna att ni förser oss med ett helkäkesavtryck för att kunna ge bästa
förutsättningar för era patienter.

Q Bör man använda ansiktsbåge?
S Ja det bör man göra. De stora fördelar med ansiktsbåge är att man kan överföra Patientens
överkäkeposition till Tandteknikers artikulator för en mer verklighetsförankrad situation under

konstruktions framställningen.​

Cosmodent AB  -  Box 40023  -  21410 Malmö, Sverige  -  Tel: +46-40-46 99 90