Betalningsvillkor​

Arbeten skickade till Cosmodent AB faktureras 1gång per månad med samlingsfaktura och 30 dagars kredit om inget annat avtalas.

Fakturan skall betalas senast på förfallodagen. Om betalning inte kommit Cosmodent AB tillhanda på förfallodagen tillämpar Cosmodent AB följande:

  • Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen (för närvarande gällande referensränta +8 %).
  • För skriftlig betalningspåminnelse debiteras avgift enligt lag (2013:56) om ersättning för inkassokostnader mm. Avgift tas ut enligt förordning (2013:56) om ersättning för inkassokostnader mm med högst tillåtna belopp.
  • För inkassokrav debiteras inkassoavgift enligt lag (2013:56) om ersättning för inkassokostnader mm. Avgift tas ut enligt förordning (2013:56) om ersättning för inkassokostnader mm med högst tillåtna belopp.
  • Om betalning inte kommit Cosmodent AB tillhanda inom den tid som anges i inkassokravet, fattas beslut om åtgärder. Hantering sker enligt inkassoverksamhet och rättsliga åtgärder.
  • Vid utebliven betalning upphör samtliga garantier på samtliga arbeten utförda av Cosmodent AB till berörd kund med omedelbar verkan.

Cosmodent AB  -  Box 40023  -  21410 Malmö, Sverige  -  Tel: +46-40-46 99 90