​Welcome to

​Cosmodent AB

Cosmodent gör Sverige vackrare, ett leende i taget.

Cosmodent är specialiserat på kosmetisk och estetisk tandvård. Vi tillgodoser våra kunder med fasta restaurationer, som är tillverkade med hjälp av modern vetenskap, precision och konst. Våra kunder kan vänta sig arbeten av högsta kvalitét.

Vi skapar leenden

Dina naturliga tänder ska du försöka vårda på bästa möjliga sätt. De är det finaste och mest värdefulla för tuggfunktion som skapats - men de måste ​också harmonisera med din personlighet och ditt yttre.​ 

Vi tror på att ett vackert leende formar och stärker både ditt självförtroende och självkänsla.


Cosmodent har genom åren hjälpt långt över 10.000 patienter med deras leenden. Många av dem kanske du ser dagligen utan att veta om det. 


​Välj ett Cosmodent leende nästa gång du med, vi har kunskapen och erfarenheten.

WE MAKE PEOPLE SMILE​

Företaget

Cosmodent har tillgodosett sina kunder sedan 1998. Med framförallt helkeramiska konstruktioner, tillverkar vi kron och bro protetik av högsta kvalité. Specialitén är kosmetisk tandvård där vi är välutbildade och har rutiner och förutsägbara system inom området. Cosmodents mål är att kunna producera högkvalitiva produkter med hjälp utav noga utvalda produkter, utrustning och den främsta tekniken.

Med detta i åtanke, kan vi skapa en produkt av hög kvalité, med hög estetik, passform och funktionalitet. Detta är viktigt då ni inte ska behöva använda er arbetstid till en massa onödiga justeringar vid stolen, utan istället kunna cementera direkt.

Med patienten i första åtanke skall ni alltid kunna känna er nöjda med vårt arbete...

Cosmodent är givetvis kvalitetssäkrat enligt FR2000 och följer socialstyrelsens krav angående medicintekniska produkter.

Copyright © 2017 . Cosmodent AB . All Rights Reserved​