GC Gradia​

​Både tandläkare och tekniker söker ett hållbart kompositmaterial för dentalt bruk som kan konkurrera med porslin avseende estetiken, men fram tills nyligen så har fillern i kompositmaterialen påverkat translucensenoch opalescensen i alltför hög grad. Med detta som bakgrund, har GC GRADIA utvecklats för att möta alla dessa behov.

GC GRADIA är ett mikro-hybrid kompositsystem med hög styrka, klarhet, translucens och värme i den orala miljön som den för porslin, lämpligt för inlägg, fasader och kronor. Den estetiska potentialen hos detta kompositmaterial har noga studerats. Istället för den typiska bleka färgen hos kron & bro kompositmaterial, ger GC GRADIA materialet en klar och varm färg som är likvärdig med de bästa keramerna. Väl i munnen ger GC GRADIA intrycket av helt naturliga tänder, vilket inte var möjligt med traditionella kompositmaterial.
GC GRADIA har hög mekanisk styrka tack vare dess uppbyggnad av
hybrid MFR (mikrofiller) som har förstärkt bonding mellan organisk och
inorganisk filler och det lätt fyllda resinet. GC GRADIA utmärks framför-
allt av överlägsen putsbarhet och som förblir högblank. Dessutom har
GC Gradia mycket hög abrasionsresistens. Det är biokompatibelt och
främjar vänliga kontakter gentemot antagonisttänderna. Tillsammans med
Polyamidskellet, som är en CAD/CAM framställd fiberförstärkt komposit,
kan man även tillverka broar utan metallskelett, man får då en estetisk
metallfri konstruktion med höga hållfasthetsvärden.

Fördelar

- naturlig translucens
- perfekt passform
- hög mekanisk styrka
- metallfritt
- biokompatibelt
- lågt vattenuptag
- enkelt att reparera intraoralt
- låg abraderande
- fluoroscerande
- överlägsen putsbarhet

Indikationer

GC Gradia lämpar sig för broar med ett eller flera hängande mellanled på max
15mm mellan stöden samt kronor, inlägg, pålägg, skalfasader, maryland- och
inläggsbroar som bondas fast. GC Gradia lämpar sig mycket väl i samband
med implantatstrukturer, kanske framförallt då antagonisten redan har en keramisk
ersättning, i samband med GC Gradia Gum Shade System får man kontroll både
över den vita och den röda estetiken.

Kontraindikationer

GC Gradia lämpar sig inte ifall där man vill ha ett friändshängande led,
samt broar med mer än 15mm mellan stödtänderna. 

Cosmodent AB  -  Box 40023  -  21410 Malmö, Sverige  -  Tel: 040-46 99 90​